Vážení studenti, oznamujeme, že Program parlamentních stáží neplánuje otevření dalšího ročníku. Všem studentům se zájmem o stáž v Parlamentu ČR doporučujeme navštívit stránky Poslanecké sněmovny, kde jsou bližší informace k novému programu stáží organizovanému přímo Poslaneckou sněmovnou. Tento program volně navazuje na myšlenku Programu parlamentních stáží a nově bude exkluzivně zastřešovat organizaci a zprostředkování stáží v Poslanecké sněmovně.

Program parlamentních stáží

Program parlamentních stáží byl založen v roce 2003 pod záštitou o. s. Občan v akci. Hlavním cílem programu je podpora aktivního přístupu mladých lidí k věcem veřejným a podpora rozvoje občanské společnosti jako taková.

Program se skládá se z umístění vybraných studentů k poslancům/senátorům v Parlamentu ČR, u kterých následně vykonávají stáž; pravidelného cyklu besed a setkání s významnými osobnostmi českého poltického, ekonomického a společenského života (Tváří v tvář); pravidelných měsíčních setkání se zpětnou vazbou a diskusí na aktuální témata (Stážistické čtvrtky); teambuildingových a leadership workshopů a aktivit; exkurzí a výletů.

Každý rok do Programu vybíráme cca 15 studentů a studentek vysokých škol. Program je osmiměsíční, zahájení je vždy v listopadu a ukončení v červnu následujícího roku.

Program parlamentních stáží 2013/2014